اپلیکیشن های راه اندازی آکواریوم

راه اندازی آکواریوم پلنتاپلیکیشن آکواریوم گیاهی

 • معرفی تجهیزات آکواریوم پلنت
  آموزش قدم به قدم راه اندازی آکواریوم پلنت
  چندین نمونه آکواریوم پلنت همراه با معرفی
  معرفی گیاهان آکواریوم پلنت
  معرفی انواع میگو پلنت
  معرفی ماهیان مناسب پلنت

اطلاعات بیشتر

اپلیکیشن آکواریوم آب شور

 • معرفی آکواریوم های Reef و Fishonly
  معرفی تجهیزات آکواریوم آب شور
  راه اندازی قدم به قدم
  معرفی ماهیان آب شور
  نحوه تغذیه ماهی ها و انواع غذاها
  آموزش ساخت سامپ

اطلاعات بیشتر

اپلیکیشن راه اندازی آکواریوماپلیکیشن آکواریوم آب شیرین

 • آموزش راه اندازی آکواریوم از صفر تا صد
  معرفی تجهیزات جهت راه اندازی
  آموزش نگهداری آکواریوم
  معرفی ماه ها و تولید مثل آنها
  نحوه تغذیه و انواع آن
  معرفی بیماری ها و همچنین روش درمان

اطلاعات بیشتر