لوچ دلقک

/
رنگی ترین و معروف ترین ماهی از خانواده ی لوچ ها، لوچ دلقک است که طول …

دکتر فیش پاندا

/
کت دکتر فیش پاندا یک گونهٔ بسیار صلح جو از خانوادهٔ کپورماهیان اس…
معرفی و نگهداری ماهی ماکرو

ماهی ماکرو

/
ماکروها اجتماعی میباشند و تحرک زیادی دارند. نکته جالب توجه در آنها …
معرفی و نگهداری ماهی اسکار

ماهی اسکار

/
ماهی اسکار بسیار باهوش میباشد و قادر است حیله های زیادی را از خود …
معرفی و نگهداری ماهی جلبک خوار چینی

ماهی جلبک خوار چینی

/
ماهی جلبک خوار چینی به دلیل ساختار دهان و مکنده بودنشان میتوان…
معرفی و نگهداری ماهی فایتر

ماهی فایتر

/
اگر به اسم رایج این ماهی دقت کنیم به این قضیه پی خواهیم برد که ا…
معرفی و نگهداری ماهی دیسکس

ماهی دیسکس

/
دیسکس ها از گروه سیچلاید ها و خانواده سیمفی سدون (Symphysodon) بوده…
معرفی و نگهداری ماهی بارب

ماهی بارب

/
دلیل انتخاب این نام وجود دو اندام شاخک مانند در زیر لب پایین…
معرفی و آموزش نگهداری ماهی آنجل

ماهی آنجل و نحوه تکثیر آن

/
آنجل ها از خانواده سیچلاید ها و بومی آمریکای جنوبی در ونزوئلا, کل…
معرفی و آموزش نگهداری ماهی آکارای شیب شد

ماهی آکارای شیب شد

/
این سیچلاید بومی حوضه آمازون که در سواحل خلیجهای کوچک تا تمام …