نوشته‌ها

دکتر فیش پاندا

/
کت دکتر فیش پاندا یک گونهٔ بسیار صلح جو از خانوادهٔ کپورماهیان اس…
معرفی و آموزش نگهداری ماهی آکارای شیب شد

ماهی آکارای شیب شد

/
این سیچلاید بومی حوضه آمازون که در سواحل خلیجهای کوچک تا تمام …