نوشته‌ها

معرفی و نگهداری ماهی دیسکس

ماهی دیسکس

/
دیسکس ها از گروه سیچلاید ها و خانواده سیمفی سدون (Symphysodon) بوده…